به پورتال موسسه زبان پارسیک خوش آمدید!


قابل توجه زبان آموزان گرامی،
شروع وقت گیری امتحان کتاب داستان ( Oral Recap Test) برای سطوح‌‌ LI و I، از روز شنبه 1402/08/27، از ساعت 12 ظهر میباشد.

شروع وقت گیری امتحان شفاهی ( Oral Exam) از روز چهارشنبه 1402/09/01، از ساعت 12 ظهر میباشد.

مهلت ثبت نام ترم جدید(زمستان1)، از روز چهارشنبه 1402/09/01الی سه شنبه 1402/09/07 است و شروع کلاسهای ترم جدید برای کلاسهای
دوشنبه/ پنجشنبه 1402/10/04، برای کلاسهای یکشنبه/سه شنبه 1402/10/05و برای کلاسهای شنبه/چهارشنبه 1402/10/06است.

تعطیلات ویژه پارسیک (Parseek Break)، از روز دوشنبه 1402/09/20 الی یکشنبه 1402/09/26است، لذا کلیه کلاسها و موسسه تعطیل میباشد.
روز پنجشنبه 1402/11/05، موسسه باز و کلاسها طبق زمانهایی که متعاقبا اعلام میگردد، تشکیل میشوند.