به پورتال موسسه زبان پارسیک خوش آمدید!


قابل توجه زبان آموزان گرامی،

شروع وقت گیری امتحان کتاب داستان ( Oral Recap Test) برای سطوح‌‌ I و HI، از روز یکشنبه 99/11/26، از ساعت 12 ظهر میباشد.

شروع وقت گیری امتحان شفاهی ( Oral Exam) از روز شنبه 99/12/02، از ساعت 12 ظهر میباشد.

مهلت ثبت نام ترم جدید(بهار1)، از روز شنبه 99/12/02 الی پنجشنبه 99/12/07 است و شروع کلاسهای ترم جدید برای کلاسهای شنبه/چهارشنبه 1400/01/14 ، برای کلاسهای یکشنبه/سه شنبه 1400/01/15 و برای کلاسهای دوشنبه/پنجشنبه 1400/01/16 میباشد.

موسسه روز پنجشنبه 99/12/07 باز و کلاسها دایر میباشد.