به پورتال موسسه زبان پارسیک خوش آمدید!


قابل توجه زبان آموزان گرامی،
شروع وقت گیری امتحان کتاب داستان ( Oral Recap Test) برای سطوح‌‌ I و HI ، از روز شنبه 1401/06/05، از ساعت 12 ظهر میباشد.

شروع وقت گیری امتحان شفاهی ( Oral Exam) از روز شنبه 1401/06/12، از ساعت 12 ظهر میباشد.

مهلت ثبت نام ترم جدید(پاییز1)، از روز شنبه 1401/06/12 الی پنجشنبه 1401/06/17 است و شروع کلاسهای ترم جدید برای کلاسهای
شنبه/چهارشنبه 1401/07/13، برای کلاسهای دوشنبه/ پنجشنبه 1401/07/14 و برای کلاسهای یکشنبه / سه شنبه 1401/07/17 است.

طبق تقویم آموزشی، موسسه تاریخ های 1401/06/26 و 1401/07/13 باز و کلاسها دایر است.
تعطیلات سالانه پارسیک (Parseek Break) از تاریخ 1401/06/29 الی 1401/07/05 میباشد.
یک جلسه جبرانی برای کلاسهای یکشنبه/سه شنبه روز جمعه صبح تاریخ 1401/07/29برگزار میشود.