به پورتال موسسه زبان پارسیک خوش آمدید!


قابل توجه زبان آموزان گرامی،
شروع وقت گیری امتحان کتاب داستان ( Oral Recap Test) برای سطح‌‌ I، از روز پنجشنبه 1401/11/27، از ساعت 12 ظهر میباشد.

شروع وقت گیری امتحان شفاهی ( Oral Exam) از روز شنبه 1401/12/06، از ساعت 12 ظهر میباشد.

مهلت ثبت نام ترم جدید(بهار1)، از روز شنبه 1401/12/06 الی پنجشنبه 1401/12/11 است و شروع کلاسهای ترم جدید برای کلاسهای
یکشنبه/سه شنبه 1402/01/15، برای کلاسهای شنبه/چهارشنبه 1402/01/16و برای کلاسهای دوشنبه/ پنجشنبه 1402/01/17 است.

موسسه روزهای شنبه 1401/11/29,1401/11/15 و روز چهارشنبه 1401/12/17 باز و کلاسها طبق زمانهایی که اعلام میشوند دایر است.
جلسه تکمیلی کلاسهای شنبه/چهارشنبه برای ترم بهار، روز جمعه 1402/01/25 است که ساعات برگزاری کلاسها متعاقبا اعلام خواهد شد.