به پورتال موسسه زبان پارسیک خوش آمدید!


قابل توجه زبان آموزان گرامی،
شروع وقت گیری امتحان کتاب داستان ( Oral Recap Test) برای سطوح‌‌ LI و I ، از روز شنبه 1402/11/28، از ساعت 12 ظهر میباشد.

شروع وقت گیری امتحان شفاهی ( Oral Exam) از روز شنبه 1402/12/05، از ساعت 12 ظهر میباشد.

مهلت ثبت نام ترم جدید(بهار1)، از روزشنبه 1402/12/05الی پنجشنبه 1402/12/10 است و شروع کلاسهای ترم جدید برای کلاسهای
شنبه/چهارشنبه 1403/01/15، برای کلاسهای دوشنبه/پنجشنبه 1403/01/16و برای کلاسهای یکشنبه/سه شنبه 1403/01/19است.

روز یکشنبه 1402/12/06 برای ترم زمستان 2 و روز شنبه 1403/02/15 برای ترم بهار 1، موسسه باز و کلاسها طبق زمانهایی که متعاقبا اعلام میگردد، تشکیل میشوند.