به پورتال موسسه زبان پارسیک خوش آمدید!


قابل توجه زبان آموزان گرامی،
شروع وقت گیری امتحان کتاب داستان ( Oral Recap Test) برای سطوح‌‌ B و HB و HI ، از روز شنبه 1403/01/25، از ساعت 12 ظهر میباشد.

شروع وقت گیری امتحان شفاهی ( Oral Exam) از روز سه شنبه 1403/02/04، از ساعت 12 ظهر میباشد.

مهلت ثبت نام ترم جدید(بهار2)، از روز سه شنبه 1403/02/04 الی دوشنبه 1403/02/10 است و شروع کلاسهای ترم جدید برای کلاسهای
دوشنبه/پنجشنبه 1403/02/27، برای کلاسهای شنبه/چهارشنبه 1403/02/29 و برای کلاسهای یکشنبه/سه شنبه 1403/02/30است.

روز شنبه 1403/02/15 برای ترم بهار1 و روز دوشنبه 1403/03/28 برای ترم بهار2 ، موسسه باز و کلاسها طبق زمانهایی که متعاقبا اعلام میگردد، تشکیل میشوند. ضمنا جلسه تکمیلی کلاسهای یکشنبه/سه شنبه برای ترم
بهار2، روز جمعه 1403/03/18 میباشد.