به پورتال موسسه زبان پارسیک خوش آمدید!


قابل توجه زبان آموزان گرامی،

شروع وقت گیری امتحان کتاب داستان (Oral Recap Test) برای سطوح B و HB و LI از ساعت 12 ظهر روز شنبه 96/10/23 میباشد.

شروع وقت گیری امتحان شفاهی ([Oral Exam)، از ساعت 12 ظهر روز سه شنبه 96/10/26 میباشد.

شروع ثبت نام ترم جدید (زمستان 2)، از روز سه شنبه 96/10/26 الی دوشنبه 96/11/02 میباشد و شروع ترم جدید ، برای کلاسهای یکشنبه/سه شنبه 96/11/15، برای کلاسهای دوشنبه/پنجشنبه 96/11/16 و برای کلاسهای نیمه فشرده زوج، سه روزه زوج و شنبه/چهارشنبه 96/11/18 است.